ГОЛОВНА Останні події Прес-релізи Зворотній зв’язок Контакт Про нас

Екологічна експертиза

Перелік документів, які надаються на розгляд держекоекспертизи

Висновок державної екологічної експертизи

Нормативно-правові акти, якими регламентується видача висновку державної екологічної експертизи

Закон України "Про охорону на­вко­лиш­ньо­го при­родного середовища" (ст.ст. 3, 20-4).

Закон України "Про екологічну експертизу" (ст.ст. 13, 34)

Постанова Кабінету Міністрів України від 28.08.2013 № 808 "Про затвердження переліку видів діяльності та об'єктів, що становлять підвищену екологічну небезпеку"

Готується начальником управління економічної політики та природокористу­вання Департаменту екології та природних ресурсів Рівненської облдержадміністрації, тел. (0362) 22-35-92

відділом регулювання використання природних ресурсів та екологічної експертизи Департаменту екології та природних ресурсів Рівненської облдержадміністрації, тел. (0362) 22-40-23

Перелік необхідних документів:

І.Заява (згідно встановленої форми)

ІІ. Перелік документів, що додаються до заяви:

1. Матеріали (том, книга, розділ документа­ції) "Оцінка впливів на навколишнє середовище", розроблені відповідно до вимог ДБН  А.2.2-1-2003 "Склад і зміст матеріалів оцінки впливів на навколишнє середовище (ОВНС) при проектуванні і будівництві підприємств, будинків і споруд", статей 15, 36 Закону України "Про екологічну експертизу".

3. Копія ліценції або кваліфікаційного сертифіката розробника матеріалів ОВНС на право виконання цих матеріалів відповідно до п. 1.5 ДБН А.2.2-1-2003.

4. Заява про наміри, складена і погоджена у встановленому порядку відповідно до вимог п. 1.6 ДБН А.2.2-1-2003.

5. Заява про екологічні наслідки діяльності відповідно до вимог ст.ст. 15, 35 Закону України "Про екологічну експертизу" та пп. 1.8, 4.1-4.3 ДБН  А.2.2-1-2003.

6. Копія публікації Заяви про наміри відповідно до вимог пп. 1.6, 1.10 ДБН А.2.2-1-2003.

7. Копія публікації або ефірна довідка про оголошення через засоби масової інформації Заяви про екологічні наслідки діяльності відповідно до вимог ст. 10 Закону  України "Про екологічну експертизу", п. 1.8 ДБН  А.2.2-1-2003.

Платність (безоплатність) видачі висновку державної екологічної експертизи

Безоплатно

Строк, протягом якого видається висновок державної екологічної експертизи

До 45 календарних днів з продовженням у ра­зі потреби до 60 днів

у виняткових ви­пад­ках, залежно від складності проблеми - до 120 днів

За доопрацьованими матеріалами відпо­від­но до висновків попередньої експертизи - до 30 календарних днів.

Вичерпний перелік підстав для відмови у наданні позитивного висновку державної екологічної експертизи

1.Подання суб'єктом господарювання неповного пакету документів, необхідного для одержання висновку державної екологічної експертизи, згідно із встановленим вичерпним переліком.

2.Виявлення в документах, поданих суб'єктом господарювання, недостовірних відомостей.

3.Невідповідність поданих документів вимогам законодавства.

4.Інші підстави, передбачені законодавством України.

Строк дії висновку державної екологічної експертизи (необмеженість строку дії)

Позитивний висновок державної еко­ло­гіч­ної експертизи є дійсним протягом трьох років від дня його видачі.

Якщо за цей час не розпочато реалізацію рі­шен­ня щодо об'єкта державної еко­ло­гіч­ної екс­пер­ти­зи, то він підлягає новій державній еко­ло­гіч­ній експертизі (Ст. 40 Закону Ук­раї­ни "Про еко­ло­гічну експертизу")

 
   
   
головна | останні події | прес-релізи | зворотній зв’язок | контакт | про нас
Copyright © 2006-2017 Державне управління охорони навколишнього природного середовища
в Рівненській області. Development by Freesia 2007.