ГОЛОВНА Останні події Прес-релізи Зворотній зв’язок Контакт Про нас

Заповідні об'єкти Рівненщини

Регіонально рідкісні рослини

 

З а т в е р д ж е н о Рішенням Рівненської обласної ради від 27 березня 2009 року № 1196

Перелік  регіонально рідкісних  і таких, що перебувають під загрозою зникнення,  видів рослин на території Рівненської області
Аконіт шерстистовустий (Aconitum lasiostomum)
Анемона лісова (Anemone sylvestris)
Аспленій волосовидний (Asplenium trichomanes)
Аспленій муровий (Asplenium ruta-muraria)
Аспленій північний (Asplenium septentrionale)
Багаторядник Брауна (Polystichum bгаипії)
Багаторядник шипуватий (Polystichum aculeatum)
Валеріана цілолиста (Valeriana simplicifolid)
Вишня степова (Cerasus fruticosa)
Вільха сіра (Alnus іпсапа)
Вужачка звичайна (Ophyoglossum vulgatiim)
Гвоздика Фішера (Dianthus fischeri)
Герань темна (Geranium phaeum)
Голокучник дубовий (Gymnocarpium dryopteris)
Голокучник Роберта (Gymnocarpium robertianum)
Дзвоники оленячі (Campanula cervicaria)
Еремогоне скельна (Eremogone saxatilis)
Живокіст Бессера (Symphytum besseri)
Жимолость пухната (Lonicera xylosteum)
Звіробій сланкий (Hypericum humifusum)
Зіновать регенсбурська (Chamaecytisus ratisbonensis)
Їжача голівка мала (Sparganium minimum)
Кадило сарматське (Melittis sarmatica)
Калачики вирізані (Malva excisa)
Келерія велика (Koeleria grandis)
Кизильник чорноплідний (Cotoneaster melanocarpus)
Китятки гіркуваті (Polygala amarella)
Клопогін європейський (Cimicifuga europaea)
Купальниця європейська (Trollius europaeus)
Льон жовтий (Linum flavum)
Мучниця звичайна (Arctostaphylos uva-ursi)
Незабудка литовська (Myosotis lithuanica)
Одноквітка звичайна (Moneses uniflora)
Орлики звичайні (Aquilegia vulgaris)
Осока багнова (Carex limosa)
Осока волотиста (Carex paniculata)
Осока Гартмана (Carex hartmanii)
Осока низька (Carex humilis)
Осока повисла (Carex flacca)
Осока Хоста (Carex hostiana)
Первоцвіт високий (Primula elatior)
Плющ звичайний (Hedera helix)
Ринхоспора біла (Rhynchospora alba)
Рододендрон жовтий (Rhododendron luteum)
Росичка круглолиста (Drosera rotundifolia)
Самосил гірський (Teucrium montanum)
Синюха голуба (Polemonium caeruleum)
Смородина блискуча (Ribes lucidum)
Сонцецвіт звичайний (Helianthemum nummularium)
Сонцецвіт яйцевидний (Helianthemum ovatum)
Стародуб широколистий (Laserpitium latifolium)
Страусове перо звичайне (Matteuccia struthiopteris)
Таволга середня (Spiraea media)
Тирлич звичайний (Gentiana pneumonanthe)
Тирлич хрещатий (Gentiana cruciata)
Тисдалія голостебла (Teesdalia nudicaulis)
Фегоптерис з'єднуючий (Phegopteris connectilis)
Фіалка гола (Viola rupestris)
Фітеума колосиста (Phyteuma spicatum)
Хвощ великий (Equisetum telmateia)
Хвощ рябий (Equisetum variegatum)
Цирцея середня (Circaea intermedia)
Шоломниця висока (Scutellaria altissima)
Щитник австрійський (Dryopteris austriaca)
Щитник гребенястий (Dryopteris cristata)
Всього: 64 види.

Перелік підготували: Зав. міжвідомчою комплексною лабораторією наукових основ заповідної справи НАН України та Мінприроди України, докт. біол. наук, проф. Андрієнко Т.Л.
Науковий співробітник лабораторії, канд. біол. наук     Прядко О.І.

Положення про Перелік  регіонально рідкісних і таких, що перебувають під загрозою зникнення, видів рослин на території Рівненської області

         1. Положення про Перелік рідкісних, і таких що перебувають під загрозою зникнення, видів рослин на території Рівненської області (далі Перелік). Перелік є основним документом, який містить відомості про рідкісні і такі, що перебувають під загрозою зникнення  види рослин, а також узагальнені  відомості про сучасний стан цих видів рослин та заходи щодо збереження і відтворення.

Перелік та Положення про нього розроблені відповідно до ст. 30 Закону України „Про рослинний світ".

         Перелік є основою для розроблення та реалізації регіональних програм (планів дій), спрямованих на охорону та відтворення рідкісних і таких, що перебувають під загрозою зникнення видів рослинного світу на території Рівненської області, занесених до нього.
         2. До переліку заносяться види рослин (крім тих, що занесені до Червоної книги України), які постійно або тимчасово  зростають у природних умовах на території області, знаходяться під загрозою зникнення.
         3. Занесені до переліку види рослин належать до природних  ресурсів місцевого значення підлягають особливій охороні на всій території області.
У передбаченому  законом порядку права власників об'єктів рослинного світу, занесених до Переліку, можуть бути  обмежені в інтересах охорони цих об'єктів, охорони навколишнього природного середовища та захисту прав громадян.
         4. Об'єкти рослинного світу, занесені до Переліку, які утримуються (зберігаються) підприємствами, установами та організаціями державної або комунальної форм власності є об'єктами права відповідно державної   або комунальної власності.
         5. Об'єкти  рослинного світу, занесені до Переліку, надані відповідно до закону у приватну власність, розведені (отримані у штучних умовах від законно набутих у приватну власність), а також ввезені в область з-за кордону, інших регіонів України або набуті в Україні в осіб, які мають право приватної власності на ці об'єкти, є приватною власністю юридичних або фізичних осіб.
         Законність набуття у приватну власність повинна бути підтверджена відповідним документом.
         6. Державне управління та регулювання у сфері використання та відтворення рідкісних і таких, що перебувають під загрозою зникнення, видів рослинного світу, занесених до Переліку покладається на Державне управління охорони навколишнього природного  середовища в Рівненській області, місцеві державні адміністрації, інші спеціально уповноважені на це органи виконавчої влади відповідно до їх повноважень.
         Органи місцевого самоврядування здійснюють управління у сфері охорони, використання та відтворення  рідкісних і таких, що перебувають під загрозою зникнення  видів рослинного світу, занесених до Переліку, відповідно до наданих їм у встановленому законодавством порядку повноважень.
        7. Державний контроль за додержанням вимог щодо охорони та відтворення видів рослин, занесених до Переліку, здійснює Державна екологічна інспекція  в Рівненській області, місцеві державні адміністрації, інші спеціально уповноважені на це органи виконавчої влади відповідно до їх повноважень.
         8. Повноваження державних органів, що здійснюють управління, регулювання та контроль у сфері охорони, використання та відтворення рідкісних і таких, що перебувають  під загрозою зникнення видів рослинного світу, занесених до Переліку, визначається Законами України „Про охорону навколишнього природного  середовища", „Про рослинний світ", „Про природно-заповідний фонд", цим Положенням та іншими законодавчими і нормативно-правовими актами.
         9. Охорона, відтворення рідкісних і таких, що перебувають під загрозою зникнення видів рослин, занесених до переліку, забезпечується місцевими державними адміністраціями, органами місцевого самоврядування,  власниками та користувачами (у т.ч. орендарями) земельних ділянок, на яких знаходяться об'єкти рослинного світу, а також користувачами природних рослинних ресурсів згідно законодавства.
         Охорона об'єктів рослинного світу, занесених до Переліку, забезпечується шляхом:
- установлення особливого правового статусу рідкісних і таких, що перебувають під загрозою зникнення видів рослинного світу, заборони обмеження їх використання;
- врахування вимог щодо їх охорони під час розробки нормативних актів місцевого рівня;
- систематичної роботи щодо виявлення місць їх зростання, проведення постійного спостереження (моніторингу) за станом популяцій;
- пріоритетного створення на територіях, де вони зростають, системи заповідних та інших об'єктів, що особливо охороняються;
- створення банків їх генофонду, розведення у спеціально створених умовах (розсадниках, ботанічних садах та  дендропарках тощо).
- урахування спеціальних вимог щодо охорони  їх видів під час розміщення продуктивних сил, ведення господарської діяльності, вирішення питань відведення  земельних ділянок, розробки проектної та проектно-планувальної документації, екологічної експертизи.
         Відтворення об'єктів рослинного світу, занесених до Переліку, забезпечується шляхом:
- сприяння природному відновленню їх популяцій,  інтродукції та реінтродукції видів у природні умови, де вони зростали;
- розмноження у штучно створених умовах.
         Охорона та відтворення об'єктів рослинного світу, занесених до Переліку, забезпечується також шляхом:
- здійснення необхідних наукових досліджень з метою розробки наукових основ їх охорони та відтворення;
- проведення широкої виховної роботи серед населення;
- здійснення інших заходів, відповідно до законодавства.
         10. Зростання на певній території рідкісних і таких що перебувають під загрозою зникнення видів рослинного світу, занесених до Переліку, є підставою для оголошення її об'єктом природно-заповідного фонду.
         11. Відповідні відомості про зміст Переліку, стан занесених до нього  видів рослинного  світу підлягають широкому оприлюдненню, в тому числі через засоби масової інформації, доведенню до відома підприємств, навчальних закладів, наукових, виховних та інших установ і організацій.
         Не допускається оприлюднення відомостей про точне місце  зростання  об'єктів рослинного світу, занесених до Переліку, та інших відомостей про них, якщо це може призвести до погіршення умов охорони та  відтворення цих рослин.
         Державне управління  охорони навколишнього природного середовища  в Рівненській області  забезпечує  видання та розповсюдження Переліку не рідше одного разу на 10 років.
         12. Ведення Переліку покладається на Державне управління охорони навколишнього природного середовища в Рівненській області.
         Наукове забезпечення ведення Переліку, підготовку  пропозицій про  занесення до переліку та про виключення з нього рідкісних і таких, що перебувають під загрозою зникнення, видів рослинного світу, здійснює  комісія з питання ведення Переліку, яка створюється  Держуправлінням охорони навколишнього природного середовища в Рівненській області.
         До складу  комісії з питань ведення Переліку включаються  провідні вчені наукових установ області, фахівці Державного управління охорони навколишнього природного середовища в Рівненській області,  інших державних та громадських організацій.
          13. Підставою для занесення видів рослинного світу  до Переліку є наявність достовірних даних про чисельність популяцій та їх динаміку, поширення і зміни умов існування, що підтверджують необхідність вжиття особливих термінових заходів для їх збереження та охорони.
         До Переліку заносяться  види рослин, які мають особливу наукову цінність, а також види, поширення яких швидко зменшується внаслідок господарської діяльності людини.
         Пропозиції про занесення до Переліку видів рослинного світу  можуть вносити відповідні науково-дослідні установи, державні і громадські організації, окремі фахівці, вчені. 
         Аналіз та узагальнення пропозицій щодо  занесення видів рослинного світу до Переліку здійснюється  комісією з питань ведення Переліку
         14. Види рослинного світу, занесені до Переліку, які внаслідок вжитих природоохоронних заходів на підставі  результатів наукових досліджень визнані такими, що знаходяться  поза загрозою зникнення, підлягають виключенню із Переліку. Пропозиції про їх виключення із Переліку розглядаються в тому ж порядку, що і при занесенні видів рослинного світу до Переліку.
         15. Заходи з  ведення Переліку, щодо охорони та відтворення видів рослин, занесених до  цього Переліку фінансуються  за рахунок  обласного та місцевих бюджетів, в тому числі за рахунок коштів обласного  та місцевих природоохоронних фондів та інших джерел фінансування відповідно до статті 42 Закону України „Про охорону навколишнього природного середовища".
         16. Основні вимоги щодо використання об'єктів Переліку встановлюються цим Положенням, Законами України „Про охорону навколишнього природного середовища", „Про рослинний світ", „Про природно-заповідний фонд України", іншими  нормативно-правовими актами.
         17. Особи, винні у порушенні вимог охорони та відтворення видів рослин, занесених до Переліку, притягаються до адміністративної, матеріальної, кримінальної та іншої відповідальності відповідно до законодавства України.

 
   
   
головна | останні події | прес-релізи | зворотній зв’язок | контакт | про нас
Copyright © 2006-2018 Державне управління охорони навколишнього природного середовища
в Рівненській області. Development by Freesia 2007.