ГОЛОВНА Останні події Прес-релізи Зворотній зв’язок Контакт Про нас

Адміністративні послуги

Порядок видачі дозволу на спеціальне водокористування
Порядок видачі дозволу на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами
Порядок видачі дозволу на поводження з отруйними речовинами
Підприємства, що здійснюють заготівлю відходів як вторсировини
Центри з надання адміністративних послуг Рівненської області
Реєстри наданих документів
Підприємства, яким необхідно отримати дозволи та ліміти на відходи у 2014 р.
Перелік адміністративних послуг (інформаційні картки)
Порядок реєстраціїі декларації про відходи

Порядок видачі дозволу на спеціальне водокористування

 

  Нормативно-правові акти, якими регламентується видача дозволу на спеціальне водокористування

1.Водний кодекс України

Порядок погодження та видачі дозволів на спеціальне водокористування, затверджений Постановою Кабінету Міністрів від 13.03.2002 № 321

Дозвіл видається через Дозвільні центри

Розглядається відділом Оцінки впливу на навколишнє середовище та дозвільної діяльності  Департаменту екології та природних ресурсів Рівненської облдержадміністрації, тел. (0362) 26-47-23

Перелік необхідних документів:

1. Заява (згідно зразка)

2. Клопотання водокористувача (за встановленою формою)

3. Індивідуальні балансові норми водоспоживання і водовідведення (розрахунок водоспоживання) та договір на подачу води (за необхідністю)

4. Проект нормативів гранично допустимого скиду (ГДС) забруднюючих речо­вин, які потрапляють до водного об'єкту зі стічними водами (у разі наявності ски­дів стічних вод у поверхневі водні об'єкти) або договорів на передачу стічних вод

5. Звіт про виконання водоохоронних заходів та умов спецводокористування, зазначених у попередньому дозволі (для повторної видачі).

6. Схема водопостачання і каналізування стічних та зливових вод з вказанням місць забору води та скиду стічних вод відносно найближчих пунктів водоспоживання (ситуаційна схема, схема на топографічній карті масштабу 1:50000).

7. Документальне підтвердження права власності на водозабірні споруди (копії паспортів свердловин тощо)

8. Договір на подачу води та приймання стічних вод з підприємством-власником водопровідно-каналізаційної мережі (за необхідністю)

9. Погоджувальна процедура:

Висновок щодо можливості видачі дозволу на спеціальне водокористування:

9.1. у разі використання поверхневих вод - з Державним агентством водних ресурсів України (01601 МСП, м. Київ, вул. Червоноармійська, 8, тел./факс (044) 235-31-92; 226-26-07)

9.2.  у разі використання підземних вод - з Державною службою геології та надр України (м. Київ, вул. Ежена Потьє, 16, тел. (044) 536-13-17, 456-71-45)

9.3. у разі використання водних об'єктів, віднесених до категорії лікувальних - з Міністерством охорони здоров'я України (м. Київ, вул. Грушевського, 7, тел. (044) 253-61-94)

У разі використання підземних або поверхневих вод водокористувачем надається оригінал та копія вказаного пакету документів в 1 примірнику, у разі використання підземних та поверхневих вод - в 2 примірниках.

В частині експлуатації орендованих водних об'єктів

1. Заява (згідно зразка)

2. Клопотання водокористувача (за встановленою формою)

3. Копія правовстановлюючих документів на земельну ділянку

4. Копія паспорта водного об'єкту

5. Копія правил технічної експлуатації водного об'єкту, затверджені державними органами водного господарства

6. Копія договору оренди водного об'єкту

7. Звіт про виконання водоохоронних заходів та умов спецводокористування, зазначених у попередньому дозволі (для повторної видачі)

8.Копія правовстановлюючих документів на гідротехнічні споруди (за наявності)

9.Оригінал висновку (за наявності) щодо погодження видачі дозволу на спеціальне водоко­ристування Державного агентства водних ресурсів України (01601 МСП, м. Київ, вул. Червоноармійська, 8, тел./факс (044) 235-31-92; 226-26-07)

У разі використання поверхневих вод водокористувачем надається оригінал та копія вказаного пакету документів в 1 примірнику.

Платність (безоплатність) видачі дозволу на спецводокористування

Безоплатно

Строк, протягом якого видається дозвіл на спецводокористування

Протягом 30 календарних днів з дня подання в установленому порядку заяви та документів на отримання дозволу

Вичерпний перелік підстав для відмови у наданні дозволу на спецводокористування

1.Подання суб'єктом господарювання неповного пакета документів, необхідних для одержання дозволу на спеціальне водокористування, згідно з переліком

 2.Виявлення в документах, поданих суб'єктом господарювання,  недостовірних  відомостей

 3.Негативний висновок за результатами проведених експертиз та обстежень або інших наукових і технічних оцінок, необхідних для видачі дозволу на спеціальне водокористування

Законодавством можуть встановлюватися інші підстави для відмови у видачі дозволу на спеціальне водокористування.

Строк дії дозволу на спецводокористування (необмеженість строку дії)

до 3 років - у разі скидання водокористувачем забруднюючих речовин у водні об'єкти в обсягах, що перевищують граничнодопустимі;

від 3 до 25 років - в усіх інших випадках

 

Для отримання дублікату, при переоформленні або анулюванні дозволу на спеціальне водокористування подаються заяви встановленого зразка

Заява на видачу дублікату дозволу на спеціальне водокористування

Заява на переоформлення дозволу на спеціальне водокористування

Заява на анулювання дозволу на спеціальне водокористування

 

 

 
   
   
головна | останні події | прес-релізи | зворотній зв’язок | контакт | про нас
Copyright © 2006-2017 Державне управління охорони навколишнього природного середовища
в Рівненській області. Development by Freesia 2007.